اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/27
کل خالص ارزش دارائی ها 39,965,193,417,696 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,096 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 998,157 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,578 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 39,961,346

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي باغبان، ويدا اسكندرنژاد، ابراهيم ساجد ئئلانجق

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

enamad