اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/24
کل خالص ارزش دارائی ها 39,013,680,334,404 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,011,310 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,016,302 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,874 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 38,577,366

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت ارقام نگر آريا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مهدي باغبان، ويدا اسكندرنژاد، ابراهيم ساجد ئئلانجق

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

enamad