اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 27,967,290,902,696 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,009,344 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,049,685 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,143 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,708,369

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي زارع فر، داريوش روزبهانه، مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

enamad