اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/03/12
کل خالص ارزش دارائی ها 35,623,534,702,773 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,007,739 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,031,545 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,144 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 35,349,950

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي زارع فر، داريوش روزبهانه، مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

enamad