اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/15
کل خالص ارزش دارائی ها 29,279,316,847,189 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,643 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,065,144 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,604 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 28,828,343

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي زارع فر، داريوش روزبهانه، مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

enamad