اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/08/21
کل خالص ارزش دارائی ها 24,303,840,969,374 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,015,686 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,043,583 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,018,384 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 23,928,495

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي زارع فر، داريوش روزبهانه، مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

enamad