بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/01/05
کل خالص ارزش دارائی ها 14,371,571,149,783 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,917 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,011,114 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,774 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 14,287,025

صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي زارع فر، داريوش روزبهانه، مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

نمودار‌ها