بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/26
کل خالص ارزش دارائی ها 20,854,306,743,599 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,557 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,011,547 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,002,930 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 20,842,690

صندوق سرمایه گذاری افق کارگزاری بانک خاورمیانه

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/03/11

مدیر صندوق:

كارگزاري بانك خاورميانه

متولی صندوق:

شركت سبدگردان نوين نگر آسيا

مدیر ثبت:

كارگزاري بانك خاورميانه

مدیران سرمایه گذاری:

مجتبي زارع فر، داريوش روزبهانه، مهدي باغبان

حسابرس:

موسسه حسابرسي فراز مشاور

نمودار‌ها